SCHADE

Schade? Vervelend!

Schade aan je scooter is al vervelend genoeg. Om je van dienst te zijn hebben we alles in een duidelijk overzicht gezet op deze pagina, zodat je weet wat je moet doen bij schade aan je scooter. Op deze pagina kun je informatie over de verschillende soorten schades, een stappenplan, te claimen schadeposten, ophalen en berging van de scooter en aanwijzingen die van toepassing zijn na een aanrijding vinden.

 

 

WAT TE DOEN NA EEN AANRIJDING?
DIRECT NA EEN AANRIJDING
Noteer direct het kenteken en kenmerken van de tegenpartij.

Bel de 112 Alarmcentrale of de Politie 0900-8844 indien:
1. er gewonden zijn
2. bij ernstige schade
3. de tegenpartij geen Nederlands spreekt of het een buitenlands voertuig betreft
4. de tegenpartij is doorgereden
5. bij een misdrijf (onverzekerd/drank/geweld/geen rijbewijs/roodlicht/snelheid)
6. de tegenpartij geen medewerking verleent tot het verstrekken van informatie

Noteer het referentienummer van politie. Bijv. het procesverbaal-nummer of het registratienummer.
VERZAMEL BEWIJS
Maak direct daarna foto’s met je mobiele telefoon en verzamel zoveel mogelijk bewijs.

Noteer kenteken, naam, adres, telefoonnummer van de tegenpartij en van getuigen / omstanders.

Noteer ook de straatnaam en maak een duidelijk situatie schets van het ontstaan van de schade. Maak foto’s van de schade aan je scooter, de schade aan de tegenpartij, de verkeerssituatie ter plaatse en (gebreken in) de weg.
VUL EEN EUROPEES SCHADEFORMULIER IN
Samen met de tegenpartij vul je een schadeformulier in.

Zorg ervoor dat duidelijk is hoe de aanrijding / schade tot stand gekomen is. Vul het formulier volledig in en onderteken allebei het formulier ter plaatse.

De achterkant vul je thuis volledig in en daarna stuur je het schadeformulier naar jouw verzekering.

WIE IS AANSPRAKELIJK?
Voor het verdere verloop is het van belangrijk om te weten wie aansprakelijk is?

Degene die aansprakelijk is voor het ontstaan van de schade dient de tegenpartij, schadeloos te stellen. Om een schadevergoeding te ontvangen dien je te kunnen bewijzen dat de tegenpartij aansprakelijk is of je dient zelf voldoende verzekerd te zijn (WA Casco / All-risk).

Een ongeluk met een onbekend of onverzekerd voertuig is verhaalbaar op Het Waarborg Fonds Motorverkeer. Informeer hiernaar bij je verzekering indien van toepassing.

Je hebt schade als gevolg van een gebrek in de weg? Bijv. een gat in de weg of er was niet gestrooid. Stel via je verzekeraar of stel zelf de gemeente aansprakelijk. Lees meer over dit onderwerp bij glijschade op deze pagina.

NIET ONDERLING DE SCHADE REGELEN TER PLAATSE
Ga niet akkoord met een voorstel om onderling de schade te regelen zonder dat je precies weet wat de kosten en de gevolgen hiervan zijn.

Vaak lijkt iets een kleine blikschade, maar in de praktijk blijkt de schade veel groter en kostbaarder om te herstellen. Laat dus eerst te allen tijde, een erkende reparateur of schade specialist het totale schadebedrag begroten. Bij Scooter Select kun je een officiële schade taxatie op laten stellen.

Behalve de zichtbare schade aan je scooter, kunnen er ook verborgen schades en letsels zijn die nadien pas zichtbaar/merkbaar worden. Ook kleding kan beschadigd zijn zonder dat het je direct opvalt. Vervolgschades zoals het tijdelijk vervoer terwijl je scooter herstelt wordt en diverse kosten die onderdeel van de totale schadeafwikkeling zijn, worden vaak over het hoofd gezien.

Neem eerst de tijd om rustig de totale schade op te nemen voordat je overhaast een beslissing neemt.
STAPPENPLAN BIJ SCHADE AAN JE SCOOTER
SCHADE MELDEN BIJ VERZEKERING
Meld de schade telefonisch bij je eigen verzekering.

Zorg dat je de gegevens van je scooter paraat hebt. Bijvoorbeeld het merk, type en je kenteken.

BEN IK HIERVOOR WEL VERZEKERD?
Leg de situatie en hoe de schade is ontstaan uit aan je verzekering en vraag na of je verzekerd bent voor de schade.

Vraag ook na:
1. voor welk bedrag je verzekerd bent
2. hoe je verzekerd bent (WA / WA Diefstal / WA Casco)
3. of je een eigen risico hebt
4. of je tegen poliswaarde / dagwaarde verzekerd bent
5. het schadenummer / referentie bij je verzekeraar

Lees aandachtig het stappenplan door voor meer informatie.

PROCESVERBAAL OF AANGIFTE DOEN BIJ POLITIE
Informeer of je aangifte moet doen bij de politie. Meestal dien je bij een diefstal schade aangifte te doen.
TRANSPORT NAAR SCHADEHERSTEL BEDRIJF
Indien je niet meer veilig met je schadescooter kunt rijden naar Scooter Select, vraag na of je verzekeraar een eigen bergingsdienst heeft.

Zo nee, vraag of Scooter Select het voertuig mag ophalen.
Informeer ook of je verzekering de kosten vergoedt.
(Ons starttarief bedraagt 35 euro en 0,55 euro per gereden kilometer)
SCHADE TAXATIE LATEN OPSTELLEN
De meeste verzekeraars willen graag een officieel schade taxatierapport ontvangen van de schade aan je scooter.

Het opstellen van een schade taxatierapport kost 120 euro.
Alle erkende gerenommeerde verzekeraars dekken de taxatiekosten.

Waarom kost het opstellen van een schaderapport geld?

Een schaderapport dient een officieel karakter te hebben. Arbeid, onderdelen, spuitwerk, plaatwerk, transport, kapdelen dienen allen netjes begroot te worden. Eerst ontvangen wij je en informeren wij je over de hoe de schade afgewikkeld wordt. Iedere beschadiging hoe groot of klein dan ook, dient vervolgens uitgerekend te worden en dient netjes gespecificeerd te worden in het rapport aan de hand van de actuele onderdelen prijzen in de systemen van de importeur/groothandels. Indien de schade boven de 700 euro uitkomt, schakelt de verzekering een schade expertise bureau in. Scooter Select ontvangt eerst je scooter, daarna werken we de schade rapportage uit. Vaak duurt het even voordat de expert langs komt en in de tussentijd stallen wij je scooter op een vloeistof dichte vloer totdat de expert langs geweest is. Vaak lekt een scooter of is het niet meer veilig om ermee te rijden (geen remmen, stuur scheef, verlichting stuk etc.) Soms moet de scooter ook daarna nog even blijven staan, tot de expert zijn eindrapportage gedaan heeft aan de verzekeraar en er akkoord komt voor herstelwerk. Indien het voertuig total loss verklaard wordt, blijft het voertuig zelf in de stalling staan, totdat de opkoper het wrak opgehaald heeft. Soms kan het hele proces enige weken in beslag nemen. Alle kosten voor het opstellen van het rapport, de ontvangst en communicatie met de expert en de stalling zijn gedekt in de 120 euro taxatiekosten.

De taxatiekosten dien je zelf vooraf te voldoen en de nota krijg je direct mee en verstuurd per e-mail, zodat je die direct kunt indienen bij je verzekeraar.
SCHADE EXPERT
Boven een bepaald bedrag aan schade aan je scooter (vaak boven de 700 euro), schakelt de verzekering een schade expert in.

De expert controleert of de schade taxatie (begroting van de schade) realistisch is. Bijvoorbeeld klopt het aantal arbeidsuren dat begroot is om de schade te herstellen en de kosten voor de materialen (plaatwerk/ kapdelen).

Zijn er geen andere (oude) schades aan de scooter, die geen betrekking hebben op de geleden schade, die wel geclaimd worden.

Tevens stelt de expert een dagwaarde vast en controleert of het zinvol is voor de verzekering om over te gaan tot een reparatie of een total loss situatie.

DAGWAARDE OF POLISWAARDE
Lees deze informatie goed door.

Poliswaarde (het beste)
De waarde die je opgegeven hebt bij de verzekering als verzekerd bedrag, is ook het bedrag waar je recht op hebt. Bijvoorbeeld 4.000 euro opgegeven als verzekerd bedrag, dan is daar ook de premie op gebaseerd en zal de verzekering, je in geval van een schade ook tot 4.000 euro vergoeden.

Dagwaarde (standaard)
Indien je tegen dagwaarde verzekerd bent, dan heb je weliswaar 4.000 euro opgegeven als verzekerd bedrag, maar in geval van een schade, krijg je niet tot 4.000 euro uitgekeerd maar tot aan de dagwaarde van je scooter. Bijv. je hebt je scooter verzekerd voor 4.000 euro, maar een gemiddelde prijs van een vergelijkbare scooter van dezelfde leeftijd kost op marktplaats 3.000, dan ontvang je ook maar tot 3.000 euro ondanks dat je jouw scooter voor 4.000 verzekerd dacht te hebben.

De meeste scooters zijn gepersonaliseerd waarbij de scooter tegen een meerprijs in een speciale lakkleur gespoten is, delen voorzien zijn van poedercoating of bijvoorbeeld zadels naar eigen smaak bekleed zijn.

Een Vespa is een Vespa in de ogen van de schade expert, of dit nu een zwarte of een mat blauwe is en de dagwaarde blijft gelijk ondanks dat de aanschafprijs vaak veel hoger ligt.

Het is dus belangrijk na te gaan of je tegen dagwaarde of poliswaarde verzekerd bent.
Informeer bij je verzekering of kijk je polis na.
MIJN VERZEKERING WIL MIJN SCOOTER VERKOPEN AAN EEN OPKOPER
Indien de schade hoger is dan de restant waarde, vraagt de schade expert biedingen aan bij opkopers. Een opkoper is een demontage bedrijf die de scooter demonteert en veelal als losse onderdelen weer verhandelt.

TOTAL LOSS OF HERSTEL?
Of de scooter herstelt mag worden hangt af van de (dag)waarde van je scooter in verhouding tot de kosten van een reparatie of de bieding van een opkoper.

De schade bedraagt bijv. 2.000 euro, de scooter heeft een (dag)waarde van 3.000 euro en de opkoper biedt 1.500 euro op het wrak. Dan is het interessanter voor de verzekering om je scooter te verkopen voor 1.500 euro aan de opkoper en je 3.000 euro uit te keren.

(dag)waarde 3000 – 1500 verkoop wrak aan opkoper =
1.500 kosten voor verzekeraar

Het vergoeden van de schade reparatie kost de verzekering bij herstel 2.000 euro. In dit voorbeeld gaat je scooter (economisch) total loss. Het is voor de verzekering goedkoper om je scooter niet te laten repareren.

TIPS
Zoek goed uit of je tegen poliswaarde of dagwaarde verzekerd bent.

Laat altijd schade aan je scooter herstellen. Oude schades worden namelijk in mindering gebracht van je dagwaarde. Bij een volgde schade krijg je anders niets meer uitgekeerd indien een expert een oude schade in mindering brengt.

TE CLAIMEN SCHADEPOSTEN
VOERTUIGSCHADE
Hieronder wordt verstaan alle schade aan je scooter en aan de accessoires van je scooter. Bijvoorbeeld je windscherm, een drager, maar ook bijvoorbeeld een beenkleed.

Boven de 500 – 700 euro schade, vereist je verzekering meestal een officiële schade taxatie. Bij Scooter Select kun je een officiële schade taxatie op laten stellen die voldoet aan de eisen van alle verzekeraars.

Vaak schakelt je verzekering een onafhankelijk schade expertisebureau in, om de schade te komen beoordelen. De expert komt dan bij ons langs om de schade taxatie te controleren.

Bel 010 841 2603 om een officiële taxatie door ons op te laten stellen.
BAGAGE / KLEDING / TELEFOON
Schade aan je kleding dien je ook in te dienen als onderdeel van de schade. Ook bijvoorbeeld je helm, je bril, je telefoon en dergelijke kun je indienen als die beschadigd zijn door het ongeluk.

Probeer kassabonnen, nota’s, orderbevestigingen (e-mail) en bijvoorbeeld bankafschriften te verzamelen waaruit de waarde van de kleding, electronica en accessoires blijkt.

De schade expert van de verzekering bepaalt een dagwaarde aan de hand van een afschrijvingsmethodiek of aan de hand van een vergelijkbare waarde van een 2e hands artikel op bijvoorbeeld marktplaats.

Bij een kledingstuk gaat men meestal uit van een te verwachten levensduur van 4 jaar.
D.w.z. als het kledingstuk 2 jaar oud is, ontvang je de helft van de waarde en als het kledingstuk 3 jaar oud, bijvoorbeeld 25% van de nieuwwaarde.
LETSELSCHADE
Letselschade kost vaak meer tijd om te beoordelen omdat vooraf nog niet duidelijk is hoe lang het genezingsproces kan duren. Het is raadzaam om alle (medische)kosten (facturen/nota’s) te bewaren en goed bij te houden welke kosten er allemaal gemaakt zijn. Ook gevolgschade, zoals niet kunnen werken, reiskosten van en naar de dokter/fysio/ziekenhuis.

Vaak wordt een letselschade specialist ingeschakeld om je te helpen bij de correcte schadeafwikkeling. Vraag ernaar bij je verzekering.
TIJDELIJK VERVOER
Indien de tegenpartij aansprakelijk is, mag je gebruik maken van tijdelijk vervoer.
Je mag tijdelijk een scooter van Scooter Select huren of bijv. kosten voor het openbaar vervoer laten vergoeden. Voor een periode van 10 tot 14 dagen met een maximum van 75% van deze kosten.

Als je namelijk met je eigen scooter zou rijden, zou je ook kosten maken. Vandaar dat de verzekeraar tot 75% het tijdelijk vervoer vergoedt.

Informeer wel bij je verzekering of je dekking overloopt naar de tijdelijke huurscooter. Huurscooters zijn meestal beperkt WA verzekerd. Als je zelf WA Casco of WA Diefstal dekking hebt, kan je verzekeraar dit tijdelijk ook verstrekken op de huurscooter terwijl jouw scooter herstelt wordt van schade.

Het tijdelijk vervoer moet wel in dezelfde categorie zijn of iets minder zijn dan je eigen scooter. (Je mag geen extreem dure scooter huren met een nieuw prijs van 10.000 euro als je eigen scooter bijv. 1.500 euro kost. Bij Scooter Select zoeken we een passende tijdelijke scooter voor je uit, tegen een marktconform tarief, om discussie met de verzekeraar te voorkomen)
TAXATIEKOSTEN
De meeste verzekeraars willen dat je de schade aan je scooter bij een officiële scooter dealer laat taxeren en herstellen indien de schade boven een bepaald normbedrag komt.

Bij de werkplaats van Scooter Select kun je terecht voor een officiële schade taxatie zoals de verzekeraar vereist.

Het opstellen van een officiële schade taxatie kost 120 euro inclusief 21% b.t.w.
Alle erkende gerenommeerde verzekeraars vergoeden de taxatiekosten. In de taxatiekosten zijn naast het opstellen van het rapport ook de stallingskosten en gesprekken met de schade-expert opgenomen.
OPHALEN / BERGING VAN JE SCOOTER
KAN JE SCOOTER NOG RIJDEN?
Indien je nog met de scooter kan rijden na de schade, dan rijd je de scooter zelf naar Scooter Select om een schade taxatie op te laten stellen.

Controleer of alles nog goed functioneert voordat je de weg op gaat. Doet je verlichting het, zit je linkerspiegel nog vast, doen je remmen het, zit je stuur goed vast / staat recht, piept er niets of loopt er niets aan? Alles oké? Rijd dan voorzichtig naar ons toe.
OPHALEN
Enkel als je scooter dusdanig beschadigd is of het voor jou niet mogelijk is om te rijden, mag je het voertuig op laten halen op kosten van je verzekeraar, mits deze kosten gedekt zijn in de polis.

Informeer vooraf bij je verzekeraar of je verzekeraar een eigen bergingsdienst heeft, of dat wij je scooter mogen komen ophalen.

De kosten binnen Rotterdam bedragen 35 euro voor het ophalen. Buiten Rotterdam hanteren wij een starttarief van 35 euro plus 0,55 euro per gereden kilometer (per enkele reis gerekend in kilometers).
SOORTEN SCHADES
STORM SCHADE
Een van de meest voorkomende schades aan scooters zijn storm schades. Als het hard waait, vallen scooters met een windscherm nog weleens om. Parkeer je scooter uit de wind en niet op een open terrein als je weet dat het stormt.

Neem voor een dergelijke schade contact op met je verzekering en laat te allen tijde je scooter repareren.

Oude schades die niet gerepareerd zijn, worden in mindering gebracht op de dagwaarde van de scooter.

Bovendien, kan er olie in diverse delen van de scooter terecht komen, waardoor diverse problemen kunnen ontstaan. Vaak staat het stuur scheef, is de remhevel beschadigd, zijn de spiegels afgebroken waardoor het voertuig niet meer aan de vereisten voldoet om deel te mogen nemen aan het verkeer. Laat je scooter ophalen of bergen door je verzekering. Bij Scooter Select kunnen we je scooter herstellen.

Informeer bij je verzekering of je polis dekking biedt bij stormschade.

Heb je jouw scooter uitgeleend aan iemand, probeer het dan via zijn of haar aansprakelijkheidsverzekering te verhalen, zodat het niet ten koste gaat van je eigen schade vrije jaren.
GLIJ SCHADE
Naast storm schade, komen glijschades het meeste voor. Met name in de herfst en de winter kan het spekglad zijn op de Nederlandse wegen. Wees ook extra voorzichtig als er zand of grind op de weg ligt.

Meld een glijschade bij je verzekering en laat de schade herstellen.

TIPS:
Indien het spekglad is kun je proberen foto’s te maken van de situatie en de schade proberen te verhalen op de gemeente. Op sommige fietspaden en wegen wordt er nauwelijks gestrooid en dit levert levensgevaarlijke situaties op. Een claim kan ingediend worden bij het college van burgemeesters en wethouders op basis van artikel 6:162 van het B&W. Je moet de exacte tijd, plaats en waardoor je gevallen bent vermelden. Er is bijv. niet of onvoldoende gestrooid en de route was hierdoor onbegaanbaar. De gemeente heeft niet afdoende maatregelen genomen.

Heb je jouw scooter uitgeleend en diegene is ermee gevallen, dan kun je beter proberen de schade te verhalen op zijn/haar aansprakelijkheidsverzekering, zodat eventuele schadevrije jaren niet komen te vervallen.

Voorkomen is beter dan genezen. Investeer in winterbanden of all season banden voor je scooter. Het biedt veel meer grip. Ook op witte belijning en op een tramrails.
DIEFSTAL SCHADE
Is je scooter gestolen of er is een diefstal poging gedaan, meld dan de diefstal schade bij de verzekering en doe altijd aangifte bij de politie.

Als je WA Diefstal of WA Casco verzekerd bent, kun je de schade claimen bij je verzekering. Soms is er sprake van een eigen risico. Eventuele schadevrije jaren mag je meestal wel behouden.

De verzekering en de politie worden in de gelegenheid gesteld om je scooter weer terug te vinden. De termijn bedraagt 30 dagen. Indien de scooter niet binnen 30 dagen terug gevonden is door de politie, gaat de verzekering over tot uitkering van de schade.
De termijn gaat vaak pas in vanaf het moment dat je een procesverbaal / aangifte gedaan hebt bij de politie.
VANDALISME SCHADE
Niet alle verzekeraars dekken vandalisme schade aan je scooter. Neemt direct contact op met jouw verzekering om te informeren of je gedekt bent tegen vandalisme schade.
LETSEL SCHADE
Je verzekering kan hulp bieden bij letselschade. Neem direct contact op met je verzekering voor letselschade.